ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

И БИОМЕДИЦИНСКИ ИНЖЕНЕРИНГ

    English
 
На почеток
За нас
Управни органи
Вести
За членовите
Настани
Документи и публикации
Фотогалерија
Врски
Контакт

 

 

Сакајќи да ги обединат малубројните физичари кои работат во медицината, да ја промовираат важноста на физиката во современата медицина и да остварат официјална професионална комуникација со колегите во светот, неколкумина ентузијасти во 2000 година во Скопје го основаа Здружението за медицинска физика и биомедицински инженеринг како прво и единствено здружение од ваков вид во Македонија. Во моментов здружението брои 24 редовни члена кои вообичаено се состануваат неколкупати годишно за да дискутираат за проблемите со кои се соочуваат на работните места, да презентираат некоја работна активност пред останатите колеги или да дискутираат за пронаоѓање начини за афирмирање на здружението во Републиката и пошироко. 

Од 2004та година нашето здружение е член на Европската федерација на организации за медицинска физика, а од 2007 година е полноправен член на Интернационалната организација за медицинска физика.

Нашите членови учествуваат на регионални и меѓународни конгреси, научни работилници и курсеви од кои преку личното професионално напредување стекнуваат искуства кои се значајни за понатамошните активности на здружението.

Од досегашните активности на Здружението би морала да се издвои Првата национална конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг, одржана во Скопје, ноември 2007, која беше оценета како успешна во професионална и организациона смисла.

Во ноември 2010 во соработка со Европската федерација на организации за медицинска физика, нашето здружение ја организираше и Втората конференција за медицинска физика и биомедицински инженеринг (www.zmfbi.org.mk/conference2010), овој пат со меѓународно учество, на која учествуваа стотина учесници од земјата и странство. И овој настан беше оценет од учесниците како исклучително успешен.

Што се однесува до идните планови, здружението ќе ги насочи своите активности кон поголемо учество во настаните кои се организирани од Европската федерација на организации за медицинска физика.

Претседател на ЗМФБИ
Соња Петковска

 

 

Членовите на зружението работат во:

Воена болница - Скопје
Дирекција за радијациона сигурност
Институт за јавно здравство
Институт за патофизиологија и нуклеарна медицина
Природно - математички факултет
Ре Медика
Универзитетска клиника за радиологија
Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија
Факултет за електротехника и информациски технологии