ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

И БИОМЕДИЦИНСКИ ИНЖЕНЕРИНГ

    English
 
На почеток
За нас
Управни органи
Вести
За членовите
Настани
Документи и публикации
Фотогалерија
Врски
Контакт

 

Претседател:

Драган Николовски

Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија

Мајка Тереза 17

1000 Скопје

 

Извршен одбор:

Горан Ангеловски

Дирекција за радијациона сигурност

бул. Партизански одреди 143

1000 Скопје

 

Соња Петковска

Аџибадем Систина

Скупи 5а

1000 Скопје

 

Весна Гершан

Природно математички факултет

Архмедова бб

1000 Скопје

 

Елеонора Стојковска

Varian Medical Systems, Inc

3100 Hansen Way

Palo Alto, CA, USA

 

Членовите на зружението работат во:

Аџибадем Систина
Дирекција за радијациона сигурност
Институт за јавно здравство
Varian Medical Systems
Природно - математички факултет
Филип Втори
Универзитетска клиника за радиологија
Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија
Факултет за електротехника и информациски технологии