ЗДРУЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

И БИОМЕДИЦИНСКИ ИНЖЕНЕРИНГ

    English
 
На почеток
За нас
Вести
За членовите
Настани
Документи и публикации
Фотогалерија
Врски
Контакт

 

Основни цели на здружението за медицинска физика и биомедицински инженеринг

  • да ја поттикнува примената на физиката во биомедицинските науки

  • да се грижи за правилна и стручна примена на методите на физиката во решавање на проблеми од медицината и биологијата

  • да учествува во унапредување на културата за радијациона сигурност

  • да поттикнува правилна употреба на стручни термини и изрази од областа на физиката и дозиметријата во литературата од областа на биомедицинските науки

 
Член на:
 
Европска федерација на организации за медицинска физика
 
Меѓународна организација за медицинска физика